Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190205
N
Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

190205
kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALI

Špecifikácie služby