Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190203
O
Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné

Detail služby

190203
predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALI

Špecifikácie služby