Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190118
O
Odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

Detail služby

190118
odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby