Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190117
N
Odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

190117
odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby