Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190116
O
Kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

Detail služby

190116
kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby