Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190115
N
Kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

190115
kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby