Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190114
O
Popolček iný ako uvedený v 19 01 13

Detail služby

190114
popolček iný ako uvedený v 19 01 13
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby