Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190112
O
Popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

Detail služby

190112
popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby