Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190111
N
Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

190111
popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby