Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190110
N
Použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov

Detail služby

190110
použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby