Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190107
N
Tuhý odpad z čistenia plynov

Detail služby

190107
tuhý odpad z čistenia plynov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby