Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190106
N
Vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad

Detail služby

190106
vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby