Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190105
N
Filtračný koláč z čistenia plynov

Detail služby

190105
filtračný koláč z čistenia plynov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby