Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190102
O
Železné materiály odstránené z popola

Detail služby

190102
železné materiály odstránené z popola
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Špecifikácie služby