Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
180208
O
Liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

Detail služby

180208
liečivá iné ako uvedené v 18 02 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

Špecifikácie služby