Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
180207
N
Cytotoxické a cytostatické liečivá

Detail služby

180207
cytotoxické a cytostatické liečivá
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

Špecifikácie služby