Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
180206
O
Chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

Detail služby

180206
chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

Špecifikácie služby