Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
180205
N
Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

180205
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

Špecifikácie služby