Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
180203
O
Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

Detail služby

180203
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

Špecifikácie služby