Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
180201
O
Ostré predmety okrem 18 02 02

Detail služby

180201
ostré predmety okrem 18 02 02
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

Špecifikácie služby