Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
180107
O
Chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

Detail služby

180107
chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE

Špecifikácie služby