Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
180106
N
Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

180106
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE

Špecifikácie služby