Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
180103
N
Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

Detail služby

180103
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE

Špecifikácie služby