Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
180101
O
Ostré predmety okrem 18 01 03

Detail služby

180101
ostré predmety okrem 18 01 03
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE

Špecifikácie služby