Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170904
O
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Detail služby

170904
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Špecifikácie služby