Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170903
N
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

170903
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Špecifikácie služby