Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170902
N
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

Detail služby

170902
odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Špecifikácie služby