Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170901
N
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

Detail služby

170901
odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Špecifikácie služby