Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170802
O
Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

Detail služby

170802
stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

Špecifikácie služby