Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170801
N
Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

Detail služby

170801
stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

Špecifikácie služby