Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170605
N
Stavebné materiály obsahujúce azbest

Detail služby

170605
stavebné materiály obsahujúce azbest
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

Špecifikácie služby