Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170604
O
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

Detail služby

170604
izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

Špecifikácie služby