Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170603
N
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

170603
iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

Špecifikácie služby