Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170601
N
Izolačné materiály obsahujúce azbest

Detail služby

170601
izolačné materiály obsahujúce azbest
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

Špecifikácie služby