Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170508
O
Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

Detail služby

170508
štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

Špecifikácie služby