Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170507
N
Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

170507
štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

Špecifikácie služby