Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170506
O
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

Detail služby

170506
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

Špecifikácie služby