Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170505
N
Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

Detail služby

170505
výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

Špecifikácie služby