Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170504
O
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

Detail služby

170504
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

Špecifikácie služby