Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170411
O
Káble iné ako uvedené v 17 04 10

Detail služby

170411
káble iné ako uvedené v 17 04 10
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

Špecifikácie služby