Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170410
N
Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

Detail služby

170410
káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

Špecifikácie služby