Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170409
N
Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

Detail služby

170409
kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

Špecifikácie služby