Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170303
N
Uhoľný decht a dechtové výrobky

Detail služby

170303
uhoľný decht a dechtové výrobky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Špecifikácie služby