Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170302
O
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

Detail služby

170302
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Špecifikácie služby