Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170301
N
Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

Detail služby

170301
bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

Špecifikácie služby