Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170204
N
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Detail služby

170204
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|DREVO, SKLO A PLASTY

Špecifikácie služby