Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170107
O
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

Detail služby

170107
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

Špecifikácie služby