Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
170106
N
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

170106
zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

Špecifikácie služby