Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
161106
O
Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05

Detail služby

161106
výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

Špecifikácie služby