Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
161105
N
Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

161105
výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

Špecifikácie služby